Om mig

Jeg er god til at finde ind til det stille sted, hvor der er plads til at mærke både sårbarhed og styrke. Når man er sensitiv er det ekstra følsomt og smertefuldt at have et lavt selvværd for det betyder, at man er kommet for langt væk fra at mærke og sanse, det der er godt for en selv givetvis, fordi man er kommet på overarbejde med at tilpasse sig andres behov og meninger.

Måske du kan genkende det, at hovedparten af din opmærksomhed er i tankerne, specielt de negative og kritiske tanker? Det er som om, det ikke er dig der styrer, men det er langt mere din indre kritiker, som har overtaget?

Det er kan være du ofte føler dig ængstelig og måske har udviklet angst? Måske kritiserer du også dig selv for at være bange for noget, som du ikke burde være bange for? Når man er sensitiv har man brug for ekstra meget mere nænsomhed og dybde. Derfor arbejder jeg med fokus ind i hjertet, som er med til at udvikle en langt større grad af medfølelse og hjerte-mod.

Jeg kan hjælpe dig med at skifte fokus og mærke dine egne styrker. Samtidig vil du stå stærkere i din sårbarhed, da jeg kan hjælpe dig med at mærke den og rumme den i stedet for at ignorere og kritisere den.

Mit speciale er ”Den Indre Kritikers vej til hjertet,” som er fortællingen om, hvordan vi kan komme ind til det sted, hvor vi ikke længere er bange. Der er mange forsvar, som først skal anerkendes, specielt Den Indre Kritiker, der ofte kan være på hårdt arbejde.

Det drejer sig om, at få det bedre med sig selv og dermed få mere balance og ro indeni.

Jeg er optaget af at hjælpe andre med at tage mere omsorg for sig selv og få en stærkere relation til sig selv.

Her er det en hjælp at få mere kontakt med hjertet, som styrker vores medfølelse og accept.

Det handler ofte om at komme fra hovedet ned i hjertet.

Læs mere her

Pernille Young psykoterapeut i Silkeborg

Jeg arbejder ud fra teorien om, at vi har tre lag af identitet

Som ID psykoterapeut er jeg trænet i at være opmærksom på, hvad du identificerer dig med. Det handler om at komme derind, hvor vi kan skabe vores eget liv og leve fra et mere bevidst og vågent sted; Et mere kærligt sted, hvorfra vi anerkender og kan rumme det, der ellers er blevet dømt ude.

Vores personlighed har mange sider og former, man kan også kalde det for identiteter. Spørgsmålet er, hvor fri vi er i forhold til vores identitet.

Er det os, som skaber vores identitet eller er det identiteten, der styrer os og måske begrænser os i vores udfoldelse som hele mennesker.

Det yderste lag, som kaldes Det Reaktive Lag. Her er vi ikke er så bevidste og har brug for at forsvare os. Det viser sig som de roller, vi tildeler os selv og hinanden. Det er de mange sider af vores personlighed, som f.eks. Den Kritiske, Den behagesyge og Den Skrappe.

Ole Vadum Dahl siger: ”Her er hjertet koldt og hovedet varmt”

Det mellemste lag, som kaldes Det Kreative Lag. Her er vi kreative og bevidste på en måde, hvor vi for alvor kan skabe vores eget liv og vores identitet. Jo mere vi arbejder med vores personlige udvikling, jo mere bevidste bliver vi, så vi kan skabe det liv vi længes efter.

Ole Vadum Dahl siger: ”Her er hjertet varmt og hovedet koldt”

Det inderste lag, som kaldes Essensen: Det er her vi mærker vores rene væren. Tiden eksisterer ikke her, det er som om, der er noget eviggyldigt til stede; Sjælen.

Jeg kalder det for Det Stille Sted inde bag hjertet.