“meta-pixel”

Min terapi

Med særligt fokus på Hjertet

Jeg er god til at finde ind til det stille sted, hvor der er plads til at mærke både sårbarhed og styrke. Når man er sensitiv er det ekstra følsomt og smertefuldt at have et lavt selvværd for det betyder, at man er kommet for langt væk fra at mærke og sanse, det der er godt for en selv givetvis, fordi man er kommet på overarbejde med at tilpasse sig andres behov og meninger.

Måske du kan genkende det, at hovedparten af din opmærksomhed er i tankerne, specielt de negative og kritiske tanker? Det er som om, det ikke er dig der styrer, men det er langt mere din indre kritiker, som har overtaget?

Det er kan være du ofte føler dig ængstelig og måske har udviklet angst? Måske kritiserer du også dig selv for at være bange for noget, som du ikke burde være bange for? Når man er sensitiv har man brug for ekstra meget mere nænsomhed og dybde. Derfor arbejder jeg med fokus ind i hjertet, som er med til at udvikle en langt større grad af medfølelse og hjerte-mod.

Jeg kan hjælpe dig med at skifte fokus og mærke dine egne styrker. Samtidig vil du stå stærkere i din sårbarhed, da jeg kan hjælpe dig med at mærke den og rumme den i stedet for at ignorere og kritisere den.

Mit speciale er ”Den Indre Kritikers vej til hjertet,” som er fortællingen om, hvordan vi kan komme ind til det sted, hvor vi ikke længere er bange. Der er mange forsvar, som først skal anerkendes, specielt Den Indre Kritiker, der ofte kan være på hårdt arbejde.

Det drejer sig om, at få det bedre med sig selv og dermed få mere balance og ro indeni.

Jeg er optaget af at hjælpe andre med at tage mere omsorg for sig selv og få en stærkere relation til sig selv.

Her er det en hjælp at få mere kontakt med hjertet, som styrker vores medfølelse og accept.

Det handler ofte om at komme fra hovedet ned i hjertet.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, hvilket sikrer, at alle etiske og professionelle forhold er i top. 

Min tilgang er helhedorienteret ved, at jeg både arbejder med krop, sind og ånd

Ganske enkelt, fordi det påvirker hinanden.

Jeg har valgt at have et særligt fokus på hjertet, fordi det har hjulpet mig selv og derved kender jeg vejen. Som Integrativ Dynamisk Psykoterapeut arbejder jeg ud fra et bredt perspektiv af teorier.

Den retning jeg vælger at gå med min klient er dynamisk i forhold til mit møde med klienten.

Det er således ikke metoden, som er mit udgangspunkt, men klienten.

​Integrativ Dynamisk

Jeg kan vælge at kombinere flere metoder, når jeg ser, at de kan understøtte hinanden i vores arbejde i sessionen. Det betyder, at jeg vælger det bedste fra flere retninger, som i mødet med klienten og problemstillingen giver bedst mening.

Det er en mere åben og kreativ måde at arbejde på, hvor metoder åbner op i stedet for at begrænse ens perspektiv. Det integrative handler også om, at anerkende og rumme det er, i stedet for at lægge afstand til det, hvilket i sig selv har en forvandlende virkning i en udvikling.

Hjertet

Jeg guider dig ind i dit hjerte, som hjælper os til at finde din vej. Vi arbejder ud fra et dybere sted i dig, hvor du bedre kan finde dine egne svar: Hvad længes du efter? Hvad er du bange for? Hvad er det, som dit hjerte lukker for? Hvad åbner dit hjerte?

Her er de 7 retninger, som jeg arbejder ud fra:

1. Adfærd psykologiske- handler om vores vaner og handlemåder
2. Kognitive- handler om vores overbevisninger, tolkninger og tankemønstre
3. Systemiske- handler om vores relationer og roller
4. Psykodynamiske- handler om barndom
5. Eksistentielle- handler om vores fælles grundvilkår: Ensomheden, meningsløsheden, friheden, døden
6. Humanistiske- handler om ressourcer og dybeste potentiale
7. Transpersonlige- handler om det spirituelle i os

Priser

Individuel session: 800 kr for 75 min.
Studerende og ID studerende: 500 kr for 75 min.

Jeg har tavshedspligt

Ved afbud senere end kl. 8.00 samme dag betales fuld pris. 

Kontakt

​Ring eller skriv endelig så kan vi tage en uforpligtende snak.